História

Satori Kai Prešov

je organizácia, ktorej cieľom je podpora kompletného bojového umenia Aikido, je politicky a cirkevne neutrálna, je právnym subjektom s vlastnými stanovami podľa zákona č.83/90 Zb. o združovaní občanov.

História Satori Kai Prešov je úzko spojená s históriou Satori Dojo Prešov, ktorého je pokračovateľom.

1993

História Prešovského klubu Aikido je spojená s históriou Košického klubu Aikido. V jeseni roku 1993 skupinka nadšencov Aikido začala spoločné cvičenia v Košiciach. S nimi od začiatku cvičil aj vtedajší hlavný inštruktor klubu SDP Ľubomír Sedlák (momentálne 3.DAN Aikikai Honbu Dojo). Nadšenci absolvovali víkendový seminár s inštruktorom Aikido Štefanom Kurillom (5.DAN Aikikai Honbu Dojo) SNFA v Bratislave. Nadobudnuté vedomosti potom precvičovali na spoločných cvičeniach. V roku 1994 začala plodná spolupráca s inštruktorom Aikido pánom Ladislavom Ogurčákom (2.DAN Aikikai Honbu Dojo), jedným z „otcov“ slovenského aikido, ktorý prakticky každý mesiac viedol intenzívny víkendový výcvik Aikido a výraznou mierou prispel k rozvoju Aikido na východe Slovenska.

Spolu sa v roku 1995 zúčastnili aj prvej návštevy shihana N.Tamuru (8.DAN Aikikai Honbu Dojo) v Bratislave ako aj letného týždenného sústredenia na Bezovci so sensei Fritz Kemler (4.DAN Aikikai Honbu Dojo).

1995

História Satori Dojo Prešov sa začala písať 15.7 1995 o 18.00 hod. na futbalovom ihrisku Marakaňa v blízkosti Prešova, kde sa uskutočnila  prvá verejná ukážka Aikido. Pri organizácii ukážky, ale aj pri samotnej ukážke pomáhali členovia klubu Nin-jutsu z Prešova (najmä Jozef Dzurčanin so svojím inštruktorom), ktorí boli ochotní vyskúšať si silu a efektívnosť techník Aikido na vlastnej koži. Cvičilo sa pred divákmi na tráve za daždivého počasia. Táto ukážka sa zopakovala o týždeň neskôr za slnečného počasia. Cvičenia pokračovali 3-krát do týždňa na ihrisku.

Postupne záujemcov pribúdalo, ale cvičenia často narušovalo nepriaznivé počasie, preto sme sa rozhodli presťahovať do krytých priestorov. Najprv sme krátko cvičili v priestoroch ZŠ na Mukačevskej ulici, priestory však neboli najvhodnejšie vybavené na cvičenie. Po krátkom čase sa uskutočnila tretia verejná ukážka Aikido spojená s náborom záujemcov o cvičenie. Prihlásilo sa vyše 50 záujemcov posilnených akčnými filmami  S. Segala mysliacich si, že za pár dni budú ich techniky podobne tomuto majstrovi Aikido (7.DAN – Shihan). Po mesiaci cvičenia zostali iba skutoční záujemci o toto prekrásne budo.

V tomto mesiaci sa utvoril klub Aikido s názvom: Satori Dojo Prešov.

Po tomto vystúpení nám s doporučením Shihana Csabu F. Kendeho (7.DAN Judo, 1.DAN Jujutsu) podal pomocnú ruku Sensei Štefan Laitmann (4.DAN) z Prešovského klubu Judo. Umožnil nám cvičenie v ich dojo na tatami, kde výuka prebiehala do r. 2001.

1996

V roku 1996 prebiehali pravidelné cvičenia Aikido 3x týždenne, v jeseni bol uskutočnený nábor nových záujemcov o výuku Aikido a prebiehali spoločné cvičenia a skúšky na stupne kyu v Prešovskom a Levočskom dojo so Sensei Ladislavom Ogurčákom (2.DAN). Taktiež v Prešovskom dojo prebehli aj semináre so Sensei Zdenkom Regulim (5.DAN). Dvaja Aikidoka absolvovali týždenné sústredenie so Sensei Stevensom v Anglicku.

1997

V roku 1997 prebiehali pravidelné cvičenia Aikido 3x týždenne, v jeseni sa uskutočnil nábor nových záujemcov o výuku Aikido. Aikidoka absolvovali spoločné cvičenia a skúšky na víkendovom sústredení so Sensei Fritz Kemler (4.DAN) v Košiciach, Zdenkom Regulim (5.DAN) v Košiciach a so Sensei Ladislavom Ogurčákom (2.DAN) v Prešove a v Košiciach.

1998

V roku 1998 prebiehali pravidelné cvičenia Aikido 3x týždenne, v jeseni sa uskutočnil nábor nových záujemcov o výuku Aikido a prebiehali spoločné cvičenia a skúšky na stupne kyu v Prešovskom a Levočskom dojo so Sensei Ladislavom Ogurčákom (2.DAN). Aikidoka absolvovali sústredenie so Sensei Stefanom Stenuddom (7.DAN) a Franckom Noelom (7.DAN – Shihan) a taktiež stáže so Zdenkom Regulim (5.DAN) v Košiciach a so Sensei Ladislavom Ogurčákom (2.DAN) v Prešove a v Levoči. V tomto roku vznikla aj prvá internetová stránka nášho klubu.

1999

V roku 1999 naďalej prebiehali pravidelné cvičenia Aikido 3x týždenne, v jeseni sa uskutočnil nábor nových záujemcov o výuku Aikido a prebiehali spoločné cvičenia a skúšky na stupne kyu v Prešovskom a Levočskom dojo so Sensei Ladislavom Ogurčákom (2.DAN). Aikidoka absolvovali sústredenie so Sensei Stefanom Stenuddom (7.DAN) a sústredenie so Sensei G.Steger (5.DAN) v lete a v jeseni v Košiciach. V tomto roku bola zaregistrovaná internetová doména a stránka www.aikikai.sk, ktorá je určená k propagácii Aikido a klubov Aikido na Slovensku bez rozdielu príslušnosti klubu ku tej-ktorej organizácii a dúfame, že bude takto orientovaná aj naďalej.

2000

Rok 2000 bol v určitom zmysle rokom prelomovým a čo do účasti na stážach značne plodný. V roku 2000 cvičenci z klubu absolvovali okrem pravidelných cvičení, ktorých počet sa zvýšil na 5x týždenne (žiaľ iba do konca septembra 2000), aj tieto akcie:

V tomto roku podali cvičenci pomocnú ruku nadšencom Aikido vo Vranove n./Topľou a svojími vzájomnými návštevami na pravidelných praktikách prispievali (a naďalej aj prispievajú) k rozvoju Aikido klubu vo Vranove. Cvičení Aikido sa zúčastňujú aj aikidoka z Bardejova a Sečoviec.

2001

Začiatkom roka 2001 – 5.1.2001 aikidoka z klubu Satori Dojo Prešov pomohli začať tradíciu stretnutí širokej obce budoka -slávnosti Kagami Biraky. Stretnutia sa zúčastnili Shihan Csabom F. Kendem (7.DAN Judo, 1.DAN Ju-jutsu), cvičenci Karate, Taekwnodo, Judo, Ju-Jutsu, Bujinkan budo (ninjutsu) a samozrejme aikidoka a rodinní príslušníci.

Dňa 30.1.2001 sa uskutočnilo štvrté spoločné cvičenie Budo so Shihanom Csaba F. Kende , ktorý svojími radami pomáha objasňovať význam a zmysel praktikovania Budo a Bujutsu.

V dňoch 10. -11.2. 2001 sa pod záštitou Aikijutsu czech republic a Satori Dojo Prešov uskutočnil prvý seminár Aikijutsu Yamaue ryu a Tantojutsu na Slovensku so sensei Ivom Kosinom (1.DAN) – osobným žiakom soke J.K.Yamaue (10.DAN). Cvičení, ktoré boli vedené na profesionálnej úrovni, sa zúčastnili adepti Budo z rôznych dojo Slovenska a po skončení všetci odchádzali s dobrým pocitom, že na svojej ceste „do“ spravili pár krokov správnym smerom.

12. týždeň roku 2001 bol zaujímavými seminármi naozaj nabitý. Sme radi, že sme mali svojich zástupcov na všetkých akciách. Jedným bol seminár so Shihanom Toshiro Suga (7.DAN) v Bratislave, druhým bol seminár Aikido so Sensei Ondrejom Malinom  (4.DAN) v Banskej Bystrici a seminárom Aikijutsu so Soke J.Keido Yamaue (10. DAN) Aikijutsu – vnukom známeho majstra Daito Ryu Aikijujutsu – držiteľa Menkyo Kaiden – Takuma Hisu. Na tento seminár prišlo mnoho adeptov bojových umení a športov z Čiech, Moravy a Slovenska. Adepti Karate, Judo, Aikijutsu, Aikibudo, Ju Jutsu, Aikido, Ji jitsu, Kobudo, tajili dych pri ukážkach práce s aktívnou KI v podaní tohoto veľkého majstra Budo. Na rok 2002 Soke prisľúbil svoju účasť na seminári na Slovensku, takže sa slovenská obec Budoka má na čo tešiť. :-)))

31.3. – 1.4.2001 v priestoroch aikido klubu prebehol seminár Aikido s tomodaci Ladislavom Ogurčákom (2.DAN) z Levočského Aikido klubu.

Dňa 10.4.2001 sa uskutočnilo piate spoločné cvičenie Budo so Shihanom Csaba F. Kende.

V dňoch 20. – 22.4. 2001 sa členovia Satori Dojo Prešov zúčastnili ďalších dvoch seminárov Aikido plánovaných na jeden víkend. Prvým bol seminár Aikido so Sensei Nobuyoshi Tamura (8.Dan) – Shihan v Linzi (Rakúsko) a druhým bol seminár so Sensei Yoshimitsu Yamada (8.Dan) – Shihan v Poľskom Krakowe.

5.5.2001 sa v domovskom dojo Prešovských aikidoka uskutočnili intenzívne cvičenia Aikido pod vedením Ľubomíra Sedláka, ktoré nadväzovali na nadobudnuté vedomosti z absolvovaného seminára Aikido so Shihanom Tamurom v Linzi. Po šiestich hodinách cvičenia zúčastnení odišli domov s dobrým pocitom. V tento víkend 5. – 6.5. 2001 sme mali svojich zástupcov aj na seminári Shihana F.Noela v Považskej Bystrici. V dňoch 11.  – 12.6. 2001 sa cvičencom Aikido v Košickom Aikido Dojo podarilo zorganizovať zaujímavú stáž Aikido so Stephane Benedetti (6.DAN), na ktorej samozrejme nechýbali ani aikidoka z Prešova. Takmer tradične sa aikidoka z Prešova zúčastnili aj letnej školy Stefana Stenudda (7.DAN) v Lučenci.  Septembrový začiatok školského roka 2001/2002 patril v doterajšej histórii aikido v Prešove k tým najproblematickejším. Dojo – telocvičňa, kde prebiehala výuka Judo, Aikido… sa „premenilo“ na posilňovňu. Cvičenia aikido prebiehali v náhradných priestoroch nad dojo – vo veľkej telocvični, ale so začiatkom semestra bolo nutné tieto priestory opustiť. V priestoroch veľkej telocvične bol usporiadaný nábor záujemcov. Cvičenia Aikido sa od októbra presťahovali na Gymnázium Konštantínová – kde prebiehali v malej telocvični minimálne do konca roka 2001 – v počte  4 tréningy do týždňa. Kedže so stratou priestorov sme stratili aj prístup k tatami, po zvážení nákupu starších opotrebovaných judistických tatám (tzv. keksy 🙂 ) a ponuky firmy Katsudo (prešovským výrobcom potrieb pre bojové umenia a športy), sme sa rozhodli prijať zaujímavú ponuku firmy Katsudo. Do konca októbra by malo mať Satori Dojo Prešov vlastné tatami.

Z iniciatívy inštruktora Aikido Ľ. Sedláka a cvičencov Aikido z Prešova, ktorí študujú v Košiciach, vzniklo v októbri Aikido dojo v Košiciach – Satori Dojo Košice.

Všetci sa už tešíme na februárový seminár v Budapešti, ktorý budú spoločne viesť mimoriadne významné osobnosti svetového Aikido – Shihan Nobuyoshi Tamura a Shihan Yoshimitsu Yamada (obidvaja uchideshi Ó Sensei Morihei Ueshibu a držitelia 8.DAN-u v Aikido). V roku 2002 nás čakalo zvládnutie mimoriadne zodpovednej úlohy, a to organizácii prvého medzinárodného seminára Aikijutsu Yamaue Ryu na Slovensku, ktorý viedol priamo Soke Yamaue (10.DAN) – vnuk slávneho Takuma Hisa – držiteľa Menkyo Kaiden od Sokaku Takedu (Soke Daito Ryu Aikijujutsu).

2002 – 2005

Cvičenia prebiehajú na Gymnáziu na Konštantínovej 3x do týždňa. Inštruktori aj cvičenci sa zúčastňujú na pravidelných seminároch doma (Laco Ogurčák) aj v zahraničí (Tamura Sensei). Pravidelne navštevujú dojo v Spišskej Novej Vsi a v Levoči , kde vedie cvičenia Ladislav Ogurčák (2.DAN).

2006 – 2007

Vzhľadom na zvýšenie poplatkov za nájom telocvične sa naše dojo sťahuje do priestorov telocvične na Strednej lesníckej škole na Kollárovej ulici. Cvičenia pokračujú aj naďalej bez väčších prestávok, aj keď ich komplikujú neustále rozkladanie a skladanie tatami.

2008 – 2009

Vedenie dojo využilo možnosť  presťahovať sa do nových cvičebných priestorov tzv. Sokolovne na ulici Kapitána Nálepku 6. Slávnostné otvorenie prebehlo 14.06.2008.  Žiaľ, v týchto priestoroch sa cvičilo len cca rok, od septembra 2009 sa klub opäť musel vrátiť do priestorov malej telocvične Gymnázia na Konštantínovej ulici.

2010 – 2012

Cvičenia prebiehajú v malej telocvični Gymnázia na Konštantínovej ulici. Aikidoka sa zúčastňujú na pravidelných seminároch (Nobuyoshi Tamura Sensei, Sensei Günter Steger…).

Comments are closed.